TWS ontsluit Offshore platform in de Oostzee

Steeds meer activiteiten vinden Offshore plaats. Meestal zijn deze activiteiten gericht op de exploitatie en winning van olie en gas. Tegenwoordig wordt deze industrie in toenemende mate ingezet voor de winning van windenergie. Voor goed functioneren van de installaties en platformen in de zee, is een verbinding nodig. De zee moet als het ware met het land verbonden worden. TWS beschikt over de ervaring om Offshore te ontsluiten.

Als onderaannemer heeft TWS een verbinding tot stand gebracht van een boorplatform in de Oostzee en een mast in Lohme. TWS was hierbij verantwoordelijk voor de complete aanleg van deze complexe communicatietechnologie. Daarbij horen ontwerp, levering, installatie, configuratie en inbedrijfstelling. Bovendien houden we rekening met de geldende eisen van ieder land.

Voorbereidingen voor Offshore aansluitingen vinden plaats in de werf. De benodigde apparatuur wordt per boot vervoerd naar de uiteindelijke locatie op zee. De engineers van TWS bouwen op zee de verschillende installaties op. Daarnaast realiseren zij de juiste uitlijning en configuratie van de straalverbinding.

GWO gecertificeerd

GWO gecertificeerd

Doorgaans zijn de weersomstandigheden op zee uitdagend. Daarom gelden strenge veiligheidseisen voor Offshore werken. TWS is gecertificeerd door GWO. We hebben de kennis en kunde in huis om in de Offshore-industrie straalverbindingen op te bouwen en tevens uit te lijnen.

Gerelateerd nieuws

Datum: 16 september 2021
Met de aanschaf van een zonnepark op het dak van het bedrijfspand wekt TWS veel zonne-ener...
Datum: 4 augustus 2021
Een randvoorwaarde voor leren met digitaal lesmateriaal is aanwezigheid van een veilig, st...
Datum: 30 juli 2021
Op de ICT-afdeling van SCOL wordt alles op alles gezet om het leerproces van de leerlingen...

Terug naar het nieuwsoverzicht